GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Sẽ giảm phí BOT
Sẽ giảm phí BOT

Các chuyên gia cho rằng cần xem lại việc cho chủ đầu tư thu phí BOT trên vốn đầu tư tạm tính, có yếu tố “ảo”, thậm chí gian lận...

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP