GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Thu phí quốc lộ 5 có khuất tất?
Thu phí quốc lộ 5 có khuất tất?

VOV.VN - Liên tiếp trong 3 ngày qua tại Trạm thu phí Quốc lộ 5, tình trạng lái xe cố tình trả phí bằng tiền lẻ vẫn tiếp diễn, liệu phía sau có khuất tất?

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP