GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Lửa cháy "Thời tôi sống"
Lửa cháy “Thời tôi sống”

Cuộc chiến tranh như thu nhỏ trong “Thời tôi sống” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh, gieo vào lòng người những rung động sâu xa và niềm tin cậy chính đáng.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close