Từ khóa: "tranh cử"

Bầu cử Anh nóng rẫy vì vấn đề khủng bố

Bầu cử Anh nóng rẫy vì vấn đề khủng bố

VOV.VN - Vấn đề khủng bố trở thành tâm điểm trong các cuộc vận động khi chỉ còn một ngày nữa nước Anh sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.
PC_Middle_200
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds