GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đi chợ rau sạch thời online
Đi chợ rau sạch thời online

Có một dạo cụm từ “rau sạch”, “chăn rau” luôn được để trong ngoặc kép - vì bị hiểu theo kiểu không dính dáng gì đến... rau củ quả như bản chất của nó.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close