Lộ mặt trùm ma túy 81 tuổi
Lộ mặt trùm ma túy 81 tuổi

Sau 13 năm trốn trong rừng sâu, mới đây, trùm ma túy Tráng A Di đến trụ sở UBND xã Hang Kia đầu thú mong được hưởng khoan hồng.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close