GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Bình Định trúng vụ lúa Đông Xuân
Bình Định trúng vụ lúa Đông Xuân

VOV.VN - Vừa được mùa, được giá, vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 mang đến niềm vui cho nhà nông tỉnh Bình Định trong những ngày phòng, chống dịch Covid-19.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close