GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Ông Võ Văn Thưởng nói gì trong phát biểu chia tay TPHCM?
Ông Võ Văn Thưởng nói gì trong phát biểu chia tay TPHCM?

"Tôi trân trọng cảm ơn nhân dân thành phố đã luôn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp, những gợi mở và yêu cầu chính đáng, vừa động viên, khích lệ, vừa đòi hỏi tôi phải nỗ lực vươn lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close