Đội sao đỏ có đáng ngại?
Đội sao đỏ có đáng ngại?

VOV.VN -Bản chất đội sao đỏ không có gì sai, nhưng cách làm của nhiều trường học hiện nay làm mất đi những mặt tốt khi mọi thứ đều quy ra điểm cộng, điểm trừ.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close