Từ khóa tìm kiếm: 1 ngày không có phụ nữ

1 ngày không có phụ nữ, kinh tế thế giới sẽ ra sao?
1 ngày không có phụ nữ, kinh tế thế giới sẽ ra sao?

VOV.VN - Nữ giới đã chứng minh sức mạnh thực sự trong nền kinh tế thế giới nhờ tạo ra lao động giá rẻ, quản lý chi tiêu, quán xuyến gia đình...

1 ngày không có phụ nữ, kinh tế thế giới sẽ ra sao?

1 ngày không có phụ nữ, kinh tế thế giới sẽ ra sao?

VOV.VN - Nữ giới đã chứng minh sức mạnh thực sự trong nền kinh tế thế giới nhờ tạo ra lao động giá rẻ, quản lý chi tiêu, quán xuyến gia đình...