Từ khóa tìm kiếm: 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu

Hội chợ thương mại Lai Châu, nơi hội tụ đặc sản vùng cao
Hội chợ thương mại Lai Châu, nơi hội tụ đặc sản vùng cao

VOV.VN - Với hơn 300 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp, Hội chợ thương mại Lai Châu năm 2019 hội đủ các mặt hàng đặc sản vùng cao Tây Bắc.

Hội chợ thương mại Lai Châu, nơi hội tụ đặc sản vùng cao

Hội chợ thương mại Lai Châu, nơi hội tụ đặc sản vùng cao

VOV.VN - Với hơn 300 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp, Hội chợ thương mại Lai Châu năm 2019 hội đủ các mặt hàng đặc sản vùng cao Tây Bắc.

Lai Châu kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh
Lai Châu kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh

VOV.VN - Lai Châu là quê hương của 20 dân tộc, có vị trí chiến lược trọng yếu về quân sự - quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lai Châu kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh

Lai Châu kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh

VOV.VN - Lai Châu là quê hương của 20 dân tộc, có vị trí chiến lược trọng yếu về quân sự - quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lai Châu sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh
Lai Châu sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh

VOV.VN - Đến nay công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và chương trình chào mừng lễ kỷ niệm đã hoàn tất, sẵn sàng cho giờ khai hội.

Lai Châu sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh

Lai Châu sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh

VOV.VN - Đến nay công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và chương trình chào mừng lễ kỷ niệm đã hoàn tất, sẵn sàng cho giờ khai hội.