Từ khóa tìm kiếm: 1300 người già Trung Quốc

Hơn 1.300 người già Trung Quốc đi lạc mỗi ngày
Hơn 1.300 người già Trung Quốc đi lạc mỗi ngày

Một báo cáo điều tra tại Trung Quốc cho biết hiện mỗi ngày có khoảng 1.370 người già Trung Quốc bị lạc, phần lớn là những người bị bệnh về trí nhớ.

Hơn 1.300 người già Trung Quốc đi lạc mỗi ngày

Hơn 1.300 người già Trung Quốc đi lạc mỗi ngày

Một báo cáo điều tra tại Trung Quốc cho biết hiện mỗi ngày có khoảng 1.370 người già Trung Quốc bị lạc, phần lớn là những người bị bệnh về trí nhớ.