Từ khóa tìm kiếm: 20 tàu cá Nghị định 67

Doanh nghiệp chưa sửa xong tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định như cam kết
Doanh nghiệp chưa sửa xong tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định như cam kết

VOV.VN - Việc sửa chữa tàu cá vỏ thép 67 ở tỉnh Bình Định thực hiện không đúng cam kết hoàn thành vào cuối tháng 10 như các doanh nghiệp đã hứa với ngư dân.

Doanh nghiệp chưa sửa xong tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định như cam kết

Doanh nghiệp chưa sửa xong tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định như cam kết

VOV.VN - Việc sửa chữa tàu cá vỏ thép 67 ở tỉnh Bình Định thực hiện không đúng cam kết hoàn thành vào cuối tháng 10 như các doanh nghiệp đã hứa với ngư dân.