Từ khóa tìm kiếm: 21 năm nối lại đôi bờ

“21 năm nối lại đôi bờ” kể giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc
“21 năm nối lại đôi bờ” kể giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc

VOV.VN - Người kể ở đây đã phổ vào cuốn sách tâm sự đau đáu của người lính Nam Bộ tập kết ra Bắc với khát vọng trở về giải phóng quê hương...

“21 năm nối lại đôi bờ” kể giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc

“21 năm nối lại đôi bờ” kể giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc

VOV.VN - Người kể ở đây đã phổ vào cuốn sách tâm sự đau đáu của người lính Nam Bộ tập kết ra Bắc với khát vọng trở về giải phóng quê hương...