Từ khóa tìm kiếm: 3 điểm/môn đỗ trường sư phạm

Điểm chuẩn vào Sư phạm thấp: Các trường đang tuyển sinh bằng mọi giá?

VOV.VN -Các trường ĐH Sư phạm không nên đánh đổi chất lượng với số lượng, không tuyển người có năng lực học tập quá yếu vào trường để sau này đi dạy học.

Điểm chuẩn trường Sư phạm quá thấp: Cần xem lại chế độ lương giáo viên

VOV.VN - GS Phạm Minh Hạc cho rằng, cần có chính sách việc làm và cơ cấu lại hệ thống trường sư phạm thì mới có đội ngũ giáo viên giỏi trong tương lai...