Từ khóa tìm kiếm: 3 toa tàu gặp nạn tại Quảng Bình

3 toa tàu gặp nạn tại Quảng Bình sẽ được kéo về ga sửa chữa
3 toa tàu gặp nạn tại Quảng Bình sẽ được kéo về ga sửa chữa

VOV.VN - Theo kế hoạch, chiều nay, một chiếc tàu kéo sẽ vào khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc để cẩu tải và kéo ba toa tàu bị nạn về ga sửa chữa. 

3 toa tàu gặp nạn tại Quảng Bình sẽ được kéo về ga sửa chữa

3 toa tàu gặp nạn tại Quảng Bình sẽ được kéo về ga sửa chữa

VOV.VN - Theo kế hoạch, chiều nay, một chiếc tàu kéo sẽ vào khu gian Ngân Sơn – Thọ Lộc để cẩu tải và kéo ba toa tàu bị nạn về ga sửa chữa.