Từ khóa tìm kiếm: 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân

Hội thảo khoa học phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng
Hội thảo khoa học phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng

VOV.VN -Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân

Hội thảo khoa học phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng

Hội thảo khoa học phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng

VOV.VN -Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân