Từ khóa tìm kiếm: 30 Tết nối nước thuốc tắm

Độc đáo nồi nước thuốc tắm 30 Tết của người Dao Yên Bái
Độc đáo nồi nước thuốc tắm 30 Tết của người Dao Yên Bái

VOV.VN - Nồi nước thuốc tắm trong ngày 30 Tết là một trong những phong tục ngày Tết của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Độc đáo nồi nước thuốc tắm 30 Tết của người Dao Yên Bái

Độc đáo nồi nước thuốc tắm 30 Tết của người Dao Yên Bái

VOV.VN - Nồi nước thuốc tắm trong ngày 30 Tết là một trong những phong tục ngày Tết của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.