Từ khóa tìm kiếm: 38 người chết trong vụ hỏa hoạn tại Hàn Quốc

38 người chết trong vụ hỏa hoạn tại Hàn Quốc
38 người chết trong vụ hỏa hoạn tại Hàn Quốc

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một công trình xây dựng kho chứa hàng ở xã Moga, thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi.

38 người chết trong vụ hỏa hoạn tại Hàn Quốc

38 người chết trong vụ hỏa hoạn tại Hàn Quốc

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một công trình xây dựng kho chứa hàng ở xã Moga, thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi.