Từ khóa tìm kiếm: 39 xác chết trong container

Vụ 39 xác chết trong container: Xác minh thông tin có người Việt
Vụ 39 xác chết trong container: Xác minh thông tin có người Việt

VOV.VN - Chính quyền Nghệ An, Hà Tĩnh đang xác minh thông tin có người địa phương là nạn nhân trong vụ phát hiện 39 xác chết trong container ở Anh.

Vụ 39 xác chết trong container: Xác minh thông tin có người Việt

Vụ 39 xác chết trong container: Xác minh thông tin có người Việt

VOV.VN - Chính quyền Nghệ An, Hà Tĩnh đang xác minh thông tin có người địa phương là nạn nhân trong vụ phát hiện 39 xác chết trong container ở Anh.