Từ khóa tìm kiếm: 43 ha "đất vàng"

Bình Dương điều động nhân sự thay thế tại Tổng công ty 3/2
Bình Dương điều động nhân sự thay thế tại Tổng công ty 3/2

VOV.VN - Lãnh đạo cũ của Tổng công ty này mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh BÌnh Dường điều động, bổ nhiệm cán bộ thay thế

Bình Dương điều động nhân sự thay thế tại Tổng công ty 3/2

Bình Dương điều động nhân sự thay thế tại Tổng công ty 3/2

VOV.VN - Lãnh đạo cũ của Tổng công ty này mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh BÌnh Dường điều động, bổ nhiệm cán bộ thay thế