Từ khóa tìm kiếm: AHCA được thông qua

Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thay tế Obamacare
Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thay tế Obamacare

VOV.VN - Với 19 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ ngày 16/3 đã thông qua dự thảo Luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA).

Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thay tế Obamacare

Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thay tế Obamacare

VOV.VN - Với 19 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ ngày 16/3 đã thông qua dự thảo Luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA).