Từ khóa tìm kiếm: ai cập ấn định thời điểm bầu cử

Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Tổng thống năm 2018
Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Tổng thống năm 2018

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) vừa thông báo về thời gian bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Tổng thống năm 2018

Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Tổng thống năm 2018

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) vừa thông báo về thời gian bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.