Từ khóa tìm kiếm: âm nhạc giữa dịch bệnh

“You raise me up” - bản nhạc nâng đỡ tâm hồn con người giữa mùa dịch
“You raise me up” - bản nhạc nâng đỡ tâm hồn con người giữa mùa dịch

VOV.VN - Âm nhạc đang giúp không ít người vượt qua cảm giác lo âu, đoàn kết với nhau để kiên cường vượt qua dịch bệnh.

“You raise me up” - bản nhạc nâng đỡ tâm hồn con người giữa mùa dịch

“You raise me up” - bản nhạc nâng đỡ tâm hồn con người giữa mùa dịch

VOV.VN - Âm nhạc đang giúp không ít người vượt qua cảm giác lo âu, đoàn kết với nhau để kiên cường vượt qua dịch bệnh.