Từ khóa tìm kiếm: Ấn Độ siết chặt các mạng xã hội

Ấn Độ siết chặt quản lý với các mạng xã hội
Ấn Độ siết chặt quản lý với các mạng xã hội

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa công bố các quy định mới liên quan tới hoạt động của các mạng xã hội tại nước này, buộc các ứng dụng công nghệ phải có trách nhiệm hơn với nội dung đăng tải trên nền tảng của mình.

Ấn Độ siết chặt quản lý với các mạng xã hội

Ấn Độ siết chặt quản lý với các mạng xã hội

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa công bố các quy định mới liên quan tới hoạt động của các mạng xã hội tại nước này, buộc các ứng dụng công nghệ phải có trách nhiệm hơn với nội dung đăng tải trên nền tảng của mình.