Từ khóa tìm kiếm: án mạng tại nhà riêng

Thi thể người đàn ông phân hủy tại nhà riêng
Thi thể người đàn ông phân hủy tại nhà riêng

Thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà anh Tân, người dân phá cửa vào thi phát hiện thi thể chủ nhà đang phân hủy.  

Thi thể người đàn ông phân hủy tại nhà riêng

Thi thể người đàn ông phân hủy tại nhà riêng

Thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà anh Tân, người dân phá cửa vào thi phát hiện thi thể chủ nhà đang phân hủy.