Từ khóa tìm kiếm: Ăn nhiều đường dễ đau tim

Ăn nhiều đường dễ đau tim
Ăn nhiều đường dễ đau tim

TS Richard Rainbow  cho biết: các mạch máu co rất mạnh khi nồng độ glucose trong máu gia tăng hơn mức “sinh lý bình thường.

Ăn nhiều đường dễ đau tim

Ăn nhiều đường dễ đau tim

TS Richard Rainbow  cho biết: các mạch máu co rất mạnh khi nồng độ glucose trong máu gia tăng hơn mức “sinh lý bình thường.