Từ khóa tìm kiếm: án tồn đọng

Tập trung thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng  ​
Tập trung thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng ​

VOV.VN -Chính phủ yêu cầu tập trung thi hành dứt điểm trong năm 2018 các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng.

Tập trung thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng  ​

Tập trung thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng ​

VOV.VN -Chính phủ yêu cầu tập trung thi hành dứt điểm trong năm 2018 các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng.

Thủ tướng chỉ đạo việc ngăn chặn tẩu tán tài sản tham nhũng
Thủ tướng chỉ đạo việc ngăn chặn tẩu tán tài sản tham nhũng

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án.

Thủ tướng chỉ đạo việc ngăn chặn tẩu tán tài sản tham nhũng

Thủ tướng chỉ đạo việc ngăn chặn tẩu tán tài sản tham nhũng

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án.