Từ khóa tìm kiếm: ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Các địa phương báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Các địa phương báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND các tỉnh, thành phố báo cáo công tác phòng, chống Covid-19 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/6.

Các địa phương báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Các địa phương báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND các tỉnh, thành phố báo cáo công tác phòng, chống Covid-19 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 5/6.

Quý III, Việt Nam có 31,8 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Quý III, Việt Nam có 31,8 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến tháng 9/2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Quý III, Việt Nam có 31,8 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Quý III, Việt Nam có 31,8 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến tháng 9/2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Hàng nghìn công nhân da giày có nguy cơ mất việc vì Covid-19
Hàng nghìn công nhân da giày có nguy cơ mất việc vì Covid-19

VOV.VN - Công ty TNHH Giày Da Mỹ Phong Trà Vinh 100% vốn đầu tư của Đài Loan- Trung Quốc sắp cho toàn bộ 12.200 công nhân thôi việc, nếu sản phẩm tiếp tục không có đầu ra, vì ảnh hưởng dịch Covid-19.

Hàng nghìn công nhân da giày có nguy cơ mất việc vì Covid-19

Hàng nghìn công nhân da giày có nguy cơ mất việc vì Covid-19

VOV.VN - Công ty TNHH Giày Da Mỹ Phong Trà Vinh 100% vốn đầu tư của Đài Loan- Trung Quốc sắp cho toàn bộ 12.200 công nhân thôi việc, nếu sản phẩm tiếp tục không có đầu ra, vì ảnh hưởng dịch Covid-19.

TP HCM dành 100 tỉ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19
TP HCM dành 100 tỉ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Khoảng 98.300 người lao động tự do nằm ngoài 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo quy định của Chính phủ sẽ được thành phố hỗ trợ.

TP HCM dành 100 tỉ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

TP HCM dành 100 tỉ hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Khoảng 98.300 người lao động tự do nằm ngoài 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo quy định của Chính phủ sẽ được thành phố hỗ trợ.