Từ khóa tìm kiếm: ảnh hưởng ngập mặn

Sầu riêng sốt giá nhưng nhiều nhà vườn không có để bán
Sầu riêng sốt giá nhưng nhiều nhà vườn không có để bán

VOV.VN - Giá bán sầu riêng đang ở mức cao nhưng việc thu mua cũng gặp nhiều khó khăn vì không nhiều nhà vườn có sầu riêng để bán.

Sầu riêng sốt giá nhưng nhiều nhà vườn không có để bán

Sầu riêng sốt giá nhưng nhiều nhà vườn không có để bán

VOV.VN - Giá bán sầu riêng đang ở mức cao nhưng việc thu mua cũng gặp nhiều khó khăn vì không nhiều nhà vườn có sầu riêng để bán.