Từ khóa tìm kiếm: ASEAN đối phó Covid-19

ASEAN tiến tới lập trung tâm ứng phó tình huống y tế công cộng khẩn cấp
ASEAN tiến tới lập trung tâm ứng phó tình huống y tế công cộng khẩn cấp

VOV.VN - Ngoài dịch Covid-19 có thể còn có nhiều dịch bệnh khác xảy ra trong tương lai nên ASEAN đã có ý tưởng lập trung tâm ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và bệnh truyền nhiễm mới.

ASEAN tiến tới lập trung tâm ứng phó tình huống y tế công cộng khẩn cấp

ASEAN tiến tới lập trung tâm ứng phó tình huống y tế công cộng khẩn cấp

VOV.VN - Ngoài dịch Covid-19 có thể còn có nhiều dịch bệnh khác xảy ra trong tương lai nên ASEAN đã có ý tưởng lập trung tâm ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và bệnh truyền nhiễm mới.

Chuyên gia Singapore đánh giá cao về Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN
Chuyên gia Singapore đánh giá cao về Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến ASEAN và ASEAN+3 là kết quả từ sự nỗ lực điều phối của Việt Nam cũng như công tác chuẩn bị trong 3 tháng qua ở các cấp.

Chuyên gia Singapore đánh giá cao về Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN

Chuyên gia Singapore đánh giá cao về Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến ASEAN và ASEAN+3 là kết quả từ sự nỗ lực điều phối của Việt Nam cũng như công tác chuẩn bị trong 3 tháng qua ở các cấp.