Từ khóa tìm kiếm: Aston Martin Cygnet giá hơn 1 tỷ đồng

Chạy gần 2 vạn, Aston Martin Cygnet được rao bán với giá hơn 1 tỷ đồng
Chạy gần 2 vạn, Aston Martin Cygnet được rao bán với giá hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Được Aston Martin giới thiệu vào năm 2011 và đã chạy 19.312 km, chiếc Cygnet hiện đang rao bán với giá 47.800 USD (tương đương 1,11 tỷ đồng).

Chạy gần 2 vạn, Aston Martin Cygnet được rao bán với giá hơn 1 tỷ đồng

Chạy gần 2 vạn, Aston Martin Cygnet được rao bán với giá hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Được Aston Martin giới thiệu vào năm 2011 và đã chạy 19.312 km, chiếc Cygnet hiện đang rao bán với giá 47.800 USD (tương đương 1,11 tỷ đồng).