Từ khóa tìm kiếm: Athsaphone

Quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào
Quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

VOV.VN - 13 hài cốt liệt sĩ tìm được lần này được xác định là của một đơn vị quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Lào.

Quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

VOV.VN - 13 hài cốt liệt sĩ tìm được lần này được xác định là của một đơn vị quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Lào.