Từ khóa tìm kiếm: ATM rút gạo “bằng chân”

Cảm động bà con dân tộc Mường đội mưa nhận hỗ trợ ở ATM rút gạo “bằng chân”
Cảm động bà con dân tộc Mường đội mưa nhận hỗ trợ ở ATM rút gạo “bằng chân”

VOV.VN - Theo dự kiến 8h mới hoạt động ATM rút gạo “bằng chân” ở Kim Bôi, nhưng BTC quyết định cho ATM “nhả gạo” ngay mà không cần chờ đợi đến giờ G…

Cảm động bà con dân tộc Mường đội mưa nhận hỗ trợ ở ATM rút gạo “bằng chân”

Cảm động bà con dân tộc Mường đội mưa nhận hỗ trợ ở ATM rút gạo “bằng chân”

VOV.VN - Theo dự kiến 8h mới hoạt động ATM rút gạo “bằng chân” ở Kim Bôi, nhưng BTC quyết định cho ATM “nhả gạo” ngay mà không cần chờ đợi đến giờ G…

Vận hành máy ATM rút gạo “bằng chân” đầu tiên ở Hòa Bình hỗ trợ người nghèo
Vận hành máy ATM rút gạo “bằng chân” đầu tiên ở Hòa Bình hỗ trợ người nghèo

VOV.VN - Mỗi người đến ATM gạo miễn phí đều được hỗ trợ 3kg gạo. Thay vì dùng tay ấn nút lấy gạo, "máy ATM" rút gạo sử dụng chân để phòng tránh lây lan dịch.

Vận hành máy ATM rút gạo “bằng chân” đầu tiên ở Hòa Bình hỗ trợ người nghèo

Vận hành máy ATM rút gạo “bằng chân” đầu tiên ở Hòa Bình hỗ trợ người nghèo

VOV.VN - Mỗi người đến ATM gạo miễn phí đều được hỗ trợ 3kg gạo. Thay vì dùng tay ấn nút lấy gạo, "máy ATM" rút gạo sử dụng chân để phòng tránh lây lan dịch.

Ảnh: Xúc động cụ già chống gậy nhận hỗ trợ tại ATM rút gạo “bằng chân”
Ảnh: Xúc động cụ già chống gậy nhận hỗ trợ tại ATM rút gạo “bằng chân”

VOV.VN - Tại các máy ATM rút gạo "bằng chân" ở Hòa Bình và Phú Yên có nhiều người nghèo già cả chống gậy đến nhận hỗ trợ gạo...

Ảnh: Xúc động cụ già chống gậy nhận hỗ trợ tại ATM rút gạo “bằng chân”

Ảnh: Xúc động cụ già chống gậy nhận hỗ trợ tại ATM rút gạo “bằng chân”

VOV.VN - Tại các máy ATM rút gạo "bằng chân" ở Hòa Bình và Phú Yên có nhiều người nghèo già cả chống gậy đến nhận hỗ trợ gạo...