Từ khóa tìm kiếm: âu cảng quốc tế

Quên nới neo tàu, một tàu du lịch đắm trong âu cảng quốc tế Tuần Châu
Quên nới neo tàu, một tàu du lịch đắm trong âu cảng quốc tế Tuần Châu

VOV.VN - Các thuyền viên quên nới dây neo tàu, khi thủy triều xuống mũi tàu đè lên bậc tam cấp khiến thuyền bị nghiêng sau đó nước tràn vào làm đắm tàu

Quên nới neo tàu, một tàu du lịch đắm trong âu cảng quốc tế Tuần Châu

Quên nới neo tàu, một tàu du lịch đắm trong âu cảng quốc tế Tuần Châu

VOV.VN - Các thuyền viên quên nới dây neo tàu, khi thủy triều xuống mũi tàu đè lên bậc tam cấp khiến thuyền bị nghiêng sau đó nước tràn vào làm đắm tàu