Từ khóa tìm kiếm: Australia cấm xuất khẩu rác thải

Australia sẽ cấm xuất khẩu tất cả các loại rác vào năm 2022
Australia sẽ cấm xuất khẩu tất cả các loại rác vào năm 2022

VOV.VN - Chính phủ Australia tiếp tục tiến thêm một bước quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường khi cam kết một lộ trình cấm xuất khẩu đối với rác thải.

Australia sẽ cấm xuất khẩu tất cả các loại rác vào năm 2022

Australia sẽ cấm xuất khẩu tất cả các loại rác vào năm 2022

VOV.VN - Chính phủ Australia tiếp tục tiến thêm một bước quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường khi cam kết một lộ trình cấm xuất khẩu đối với rác thải.