Từ khóa tìm kiếm: bà Lê Thị Nga

Kiểm tra 21 cơ quan của tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống tham nhũng
Kiểm tra 21 cơ quan của tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Mục đích của đoàn kiểm tra là nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.

Kiểm tra 21 cơ quan của tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống tham nhũng

Kiểm tra 21 cơ quan của tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Mục đích của đoàn kiểm tra là nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.

Tình trạng xâm hại trẻ em: Hồi chuông báo động về đạo đức bị xuống cấp
Tình trạng xâm hại trẻ em: Hồi chuông báo động về đạo đức bị xuống cấp

VOV.VN - Tình trạng xâm hại trẻ em đã và đang ảnh hưởng đến an ninh trật tự, là hồi chuông báo động về đạo đức, lối sống xã hội đang bị xuống cấp.

Tình trạng xâm hại trẻ em: Hồi chuông báo động về đạo đức bị xuống cấp

Tình trạng xâm hại trẻ em: Hồi chuông báo động về đạo đức bị xuống cấp

VOV.VN - Tình trạng xâm hại trẻ em đã và đang ảnh hưởng đến an ninh trật tự, là hồi chuông báo động về đạo đức, lối sống xã hội đang bị xuống cấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội quan ngại dấu mật bị lạm dụng
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội quan ngại dấu mật bị lạm dụng

VOV.VN -Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cảnh báo tình trạng lợi dụng bảo mật để không công khai các thông tin liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội quan ngại dấu mật bị lạm dụng

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội quan ngại dấu mật bị lạm dụng

VOV.VN -Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cảnh báo tình trạng lợi dụng bảo mật để không công khai các thông tin liên quan đến phòng, chống tham nhũng.