Từ khóa tìm kiếm: bà Nguyệt Hường vi phạm luật quốc tịch

HĐND TP Hà Nội xem xét bãi nhiệm đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường
HĐND TP Hà Nội xem xét bãi nhiệm đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường

VOV.VN - Doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội do vi phạm liên quan đến quốc tịch và kê khai tài sản.

HĐND TP Hà Nội xem xét bãi nhiệm đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường

HĐND TP Hà Nội xem xét bãi nhiệm đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường

VOV.VN - Doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội do vi phạm liên quan đến quốc tịch và kê khai tài sản.