Từ khóa tìm kiếm: bác sĩ hoàng cương

Tuyến lệ mắt có nhiều mủ có phẫu thuật được không?
Tuyến lệ mắt có nhiều mủ có phẫu thuật được không?

VOV.VN -Bác sĩ Hoàng Cương: Bạn nên bàn với bác sĩ về chuyện mổ xẻ. Bác sĩ sẽ làm một con đường mới dẫn nước mắt cho cháu bằng phẫu thuật.

Tuyến lệ mắt có nhiều mủ có phẫu thuật được không?

Tuyến lệ mắt có nhiều mủ có phẫu thuật được không?

VOV.VN -Bác sĩ Hoàng Cương: Bạn nên bàn với bác sĩ về chuyện mổ xẻ. Bác sĩ sẽ làm một con đường mới dẫn nước mắt cho cháu bằng phẫu thuật.

Tư vấn nhãn khoa: Màng mắt hơi nhăn sau khi bị đau mắt đỏ.
Tư vấn nhãn khoa: Màng mắt hơi nhăn sau khi bị đau mắt đỏ.

VOV.VN - Bác sĩ Hoàng Cương: Khi mắt liếc về một bên, kết mạc bên đó sẽ trùng và nhăn lại, ngược với bên kia là căng và giãn mỏng ra.

Tư vấn nhãn khoa: Màng mắt hơi nhăn sau khi bị đau mắt đỏ.

Tư vấn nhãn khoa: Màng mắt hơi nhăn sau khi bị đau mắt đỏ.

VOV.VN - Bác sĩ Hoàng Cương: Khi mắt liếc về một bên, kết mạc bên đó sẽ trùng và nhăn lại, ngược với bên kia là căng và giãn mỏng ra.