Từ khóa tìm kiếm: Back Tap

Apple đã thêm một nút bí mật vào iPhone
Apple đã thêm một nút bí mật vào iPhone

VOV.VN - iPhone của bạn đã có một nút mới vào tháng trước có thể bạn không nhận ra, đó là một nút thao tác “vô hình” mà có thể bạn sẽ muốn kích hoạt trên iPhone của mình ngay sau khi đọc bài này.

Apple đã thêm một nút bí mật vào iPhone

Apple đã thêm một nút bí mật vào iPhone

VOV.VN - iPhone của bạn đã có một nút mới vào tháng trước có thể bạn không nhận ra, đó là một nút thao tác “vô hình” mà có thể bạn sẽ muốn kích hoạt trên iPhone của mình ngay sau khi đọc bài này.

Tính năng ẩn của iOS 14 giúp điều khiển iPhone không cần chạm màn hình
Tính năng ẩn của iOS 14 giúp điều khiển iPhone không cần chạm màn hình

VOV.VN - Bản cập nhật iOS 14 của Apple có một tính năng trợ năng mới gọi là “Back Tap”, có thể giúp điều khiển iPhone mà không cần chạm màn hình.

Tính năng ẩn của iOS 14 giúp điều khiển iPhone không cần chạm màn hình

Tính năng ẩn của iOS 14 giúp điều khiển iPhone không cần chạm màn hình

VOV.VN - Bản cập nhật iOS 14 của Apple có một tính năng trợ năng mới gọi là “Back Tap”, có thể giúp điều khiển iPhone mà không cần chạm màn hình.