Từ khóa tìm kiếm: bãi đỗ xe tĩnh

Đề xuất cống hóa sông Kim Ngưu, bãi giữa sông Hồng làm bãi đỗ xe
Đề xuất cống hóa sông Kim Ngưu, bãi giữa sông Hồng làm bãi đỗ xe

VOV.VN - Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội vừa có đề xuất xem xét cho cống hóa sông Kim Ngưu và cả bãi giữa sông Hồng để làm bãi đỗ xe.  

Đề xuất cống hóa sông Kim Ngưu, bãi giữa sông Hồng làm bãi đỗ xe

Đề xuất cống hóa sông Kim Ngưu, bãi giữa sông Hồng làm bãi đỗ xe

VOV.VN - Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội vừa có đề xuất xem xét cho cống hóa sông Kim Ngưu và cả bãi giữa sông Hồng để làm bãi đỗ xe.