Từ khóa tìm kiếm: bãi nhiệm Bộ trưởng Y tế

Chưa có nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế
Chưa có nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế

VOV.VN - Theo người phát ngôn Chính phủ, việc lựa chọn, điều kiện nhân sự đang tiếp tục tiến hành theo các quy trình. 

Chưa có nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế

Chưa có nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế

VOV.VN - Theo người phát ngôn Chính phủ, việc lựa chọn, điều kiện nhân sự đang tiếp tục tiến hành theo các quy trình.