Từ khóa tìm kiếm: Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung Ương.

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương
Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

VOV.VN -Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

VOV.VN -Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ
Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ

VOV.VN - Sáng 30/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ

VOV.VN - Sáng 30/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ

VOV.VN - Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ

VOV.VN - Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ

VOV.VN - Phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ tập trung cho ý kiến về Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ

VOV.VN - Phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ tập trung cho ý kiến về Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư

“Bị cáo không được hỏi lại kiểm sát viên là bất đình đẳng”
“Bị cáo không được hỏi lại kiểm sát viên là bất đình đẳng”

VOV.VN - Bà Lê Thị Thu Ba: Dự thảo Bộ luật TTHS có nêu bị cáo chỉ được hỏi các đối tượng khác mà không thấy quy định được hỏi KSV, là không bình đẳng

“Bị cáo không được hỏi lại kiểm sát viên là bất đình đẳng”

“Bị cáo không được hỏi lại kiểm sát viên là bất đình đẳng”

VOV.VN - Bà Lê Thị Thu Ba: Dự thảo Bộ luật TTHS có nêu bị cáo chỉ được hỏi các đối tượng khác mà không thấy quy định được hỏi KSV, là không bình đẳng

Phiên họp thứ 23 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương
Phiên họp thứ 23 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

VOV.VN - Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng xung quanh mục tiêu, giải pháp nhằm thực hiện phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

Phiên họp thứ 23 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Phiên họp thứ 23 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

VOV.VN - Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng xung quanh mục tiêu, giải pháp nhằm thực hiện phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Cần Thơ
Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN - Bà Lê Thị Thu Ba đề nghị việc tổng kết Nghị quyết 48 phải làm rõ được chủ trương, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra đến năm 2020.

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Cần Thơ

Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN - Bà Lê Thị Thu Ba đề nghị việc tổng kết Nghị quyết 48 phải làm rõ được chủ trương, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra đến năm 2020.

Chủ tịch nước: Soạn thảo luật phải bảo vệ quyền con người
Chủ tịch nước: Soạn thảo luật phải bảo vệ quyền con người

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng các dự án luật phải đảm bảo bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch nước: Soạn thảo luật phải bảo vệ quyền con người

Chủ tịch nước: Soạn thảo luật phải bảo vệ quyền con người

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng các dự án luật phải đảm bảo bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm.

Chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp
Chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

VOV.VN - Đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp là hết sức cấp bách, cần được đặc biệt quan tâm

Chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

Chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

VOV.VN - Đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp là hết sức cấp bách, cần được đặc biệt quan tâm

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp
Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân