Từ khóa tìm kiếm: bản đồ ngập lụt

Công bố bản đồ ngập lụt trên cả nước khi có bão mạnh và siêu bão
Công bố bản đồ ngập lụt trên cả nước khi có bão mạnh và siêu bão

VOV.VN -Theo phân vùng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dải ven biển nước ta chịu ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão với sức gió lên tới cấp 16.

Công bố bản đồ ngập lụt trên cả nước khi có bão mạnh và siêu bão

Công bố bản đồ ngập lụt trên cả nước khi có bão mạnh và siêu bão

VOV.VN -Theo phân vùng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dải ven biển nước ta chịu ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão với sức gió lên tới cấp 16.