Từ khóa tìm kiếm: bán nhà sở hữu nhà nước

Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế
Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Cán bộ này đã thiếu trách nhiệm, tham mưu việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước sai quy định, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Cán bộ này đã thiếu trách nhiệm, tham mưu việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước sai quy định, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.