Từ khóa tìm kiếm: bản sắc xứ Nghệ

Chương trình “Muôn vàn tình thương yêu” sẽ mang đậm bản sắc xứ Nghệ
Chương trình “Muôn vàn tình thương yêu” sẽ mang đậm bản sắc xứ Nghệ

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” điểm cầu Nghệ An quê hương Bác sẽ có những tiết mục mang đậm bản sắc xứ Nghệ.

Chương trình “Muôn vàn tình thương yêu” sẽ mang đậm bản sắc xứ Nghệ

Chương trình “Muôn vàn tình thương yêu” sẽ mang đậm bản sắc xứ Nghệ

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” điểm cầu Nghệ An quê hương Bác sẽ có những tiết mục mang đậm bản sắc xứ Nghệ.