Từ khóa tìm kiếm: Ban Tuyên giáo thành ủy Cần Thơ

Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ diễn ra từ 23-25/9
Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ diễn ra từ 23-25/9

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức từ 23-25/9, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất. 

Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ diễn ra từ 23-25/9

Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ diễn ra từ 23-25/9

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức từ 23-25/9, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất. 

Cần tuyên truyền pháp luật để không xảy ra trường hợp như vụ đổi 100 USD
Cần tuyên truyền pháp luật để không xảy ra trường hợp như vụ đổi 100 USD

VOV.VN -Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho rằng, sau vụ việc này, thành phố sẽ rút kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Cần tuyên truyền pháp luật để không xảy ra trường hợp như vụ đổi 100 USD

Cần tuyên truyền pháp luật để không xảy ra trường hợp như vụ đổi 100 USD

VOV.VN -Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho rằng, sau vụ việc này, thành phố sẽ rút kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.