Từ khóa tìm kiếm: Bão Aere vào biển Đông

Bão Aere đang tiến vào khu vực biển Đông
Bão Aere đang tiến vào khu vực biển Đông

VOV.VN - Bão Aere đang tiến vào khu vực biển Đông, yêu cầu các địa phương kêu gọi tàu thuyền tránh trú, hạn chế ảnh hưởng do bão.

Bão Aere đang tiến vào khu vực biển Đông

Bão Aere đang tiến vào khu vực biển Đông

VOV.VN - Bão Aere đang tiến vào khu vực biển Đông, yêu cầu các địa phương kêu gọi tàu thuyền tránh trú, hạn chế ảnh hưởng do bão.