Từ khóa tìm kiếm: báo cáo thường niên doanh nghiệp việt

Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cho thu nhập cao nhất
Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cho thu nhập cao nhất

VOV.VN -Lao động trong ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có thu nhập bình quân cao nhất năm 2014, đạt 195 triệu đồng/năm.

Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cho thu nhập cao nhất

Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cho thu nhập cao nhất

VOV.VN -Lao động trong ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có thu nhập bình quân cao nhất năm 2014, đạt 195 triệu đồng/năm.