Từ khóa tìm kiếm: báo cáo thường niên kinh tế Việt nam 2015

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%

VOV.VN -Dự báo này được nêu trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 với chủ đề “Tiềm năng hội nhập, thách thức hòa nhập”, vừa được công bố.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%

VOV.VN -Dự báo này được nêu trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 với chủ đề “Tiềm năng hội nhập, thách thức hòa nhập”, vừa được công bố.

Định giá VND cao đã “báo hại” 5 ngành ở Việt Nam?
Định giá VND cao đã “báo hại” 5 ngành ở Việt Nam?

VOV.VN -Các ngành đó là: nông nghiệp, khai khoáng, chế biến nông nghiệp, công nghiệp nhẹ thâm dụng lao động và công nghiệp nặng.

Định giá VND cao đã “báo hại” 5 ngành ở Việt Nam?

Định giá VND cao đã “báo hại” 5 ngành ở Việt Nam?

VOV.VN -Các ngành đó là: nông nghiệp, khai khoáng, chế biến nông nghiệp, công nghiệp nhẹ thâm dụng lao động và công nghiệp nặng.